ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

oslavy 150 let FDC ve Vídní - červen 2018

Ve dnech 8.- 10.6. jsme ve Vídni oslavili naše 150 let výročí od založení Kongregace.

Zahájení oslav začalo v pátek 8. června, kdy se konala slavnostní bohoslužba v katedrále sv. Štěpána, které předsedal biskupský vikář Darius Schutzki. Kázání měl Dr. Helga Penz.

Dále jsme pokračovali v sobotu 9. června, kdy byl celodenní program, kterého se zúčasnila většina sester naší Kongregace, které se sjely ze všech míst světa, kde působíme. Doprovázeli nás četní laičtí spolupracovnící a podporovatelé - dobrodinci.

V 10.00 hodin byla mše svatá v kostele „Maria Geburt“. Po jejím skončení jsme se odebrali do našeho "Mateřince" na ulici Jacquingasse 12-14 k občerstvení. Od 13.30 hodin se konal koncert pěveckého sboru polských sester naší Kongregace. Program pokračoval navštívením hřbitova v Breitenfurtu, který je přibližně 30 km od Vídně. Zde proběhl krátký vzpomínkový obřad za hudebního doprovodu a modliteb. Poté jsme se přesunuli do našeho kláštera sv. Josefa v Breitenfurtu na večeři. Po jejím skončení přibližně v 19.00 hodin začal svíčkový průvod k hrobce zakladatelky Františky Lechnerové, kde byly přeneseny její ostatky po exhumaci z původního hřbitova, který jsme před tím navštívili. S dojetím a vděčností jsme vystupovali k hrobce, kde následovaly modlitby chvály a díků za velké dílo založení Kngregace, které zakladatelka přijala z Božích rukou jako  jeho vůli.

Závěrečný třetí den 10. června se mezinárodní slavení ukončilo mší svatou v kostele "Matky třikrát obdivuhodné" našeho mateřince. Dům sousedí s botanickou zahradou, kde byla možnost procházky a prohlédnutí si krásné Boží přírody. Po oběde se všichni poutníci a hosté rozjeli zpět do svých domovů. Věříme, že všichni duchovně obohaceni budeme načerpanou radost zvěstovat ostatním podle pravidla Matky Františky: "Konat dobro, dávat radost, činit šťastným a vést k nebi".

 

Zde je několik odkazů na průběh oslav:

yotubové odkazy:

 

katedrála sv. Štěpána:

https://youtu.be/Hzlgvm4pNg0

 

koncert polských sester:

https://youtu.be/tsspt-Z7EIw

 

svíčkový průvod:

https://youtu.be/8-NlGt1WVIE

 

facebookové odkazy:

https://www.facebook.com/FDCSistersEngland/

 

 
 

 

logo výročí: