ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY
pěší pouť k hrobu zakladatelky, Breitenfurt, duben 2012

 

14.4.2012 ve výroční den úmrtí zakladatelky naší Kongregace – Matky Františky Lechnerové se uskutečnila pěší pouť z Vídně do Breitenfurtu – místa, kde zakladatelka zemřela. Akci připravila a organizovala s.Martina Holzer z Vídně. Trasa byla zhruba 12-15km. Sraz poutníků byl na nádraží Vídeň –Hütelldorf. Sešla se nás poměrně početná skupinka sester i laiků. Sestra Martina pro každého připravila malého průvodce obsahující trasu, modlitby a písně. Většinu poutníků byla přímo z Vídně, ale sešli jsme se také ze Slovenska, Polska a České republiky. Vyrazili jsme kolem 10.00hod. V čele pouti byl kříž, v jehož nesení jsme se po celou dobu střídali. Když jsme se dostali z města do přírody, udělala se malá přestávka, abychom se vzájemně představili. Po krátkém seznámení a modlitbě jsme se mohli vydat na společnou cestu.

Během krátké chvíle začalo poprchávat, ale to nás nijak nezaskočilo – byli jsme vybaveni pláštěnkami nebo deštníky J. Při jedné přestávce nám s.Martina rozdala barevné lístky, na které jsme si každý napsal na jaký úmysl chceme tuto pouť vykonat. Lístečky se pak navlékly na provázek a upevnily na kříž. Zhruba v půli cesty jsme měli příležitost se občerstvit v malé restauraci a nabrat nové síly na cestu. Někteří z nás využili příležitost vrátit se do dětských let a neodolali tak houpačkám nedaleko restaurace. Posilněni na těle i na duchu jsme vyrazili dál. Také počasí již bylo příznivější. Pokračovali jsme chvíli lesem, vesnicí a strmým kopcem. Zhruba kolem 15.30hod jsme před sebou uviděli věž kostela sv. Josefa patřící k našemu klášteru v Breitenfurtu. Na malém prostranství jsme se přivítali s rakouskými sestrami – obyvatelkami kláštera. Potom jsme zamířili k hrobce zakladatelky Kongregace Františce Lechnerové. Mezitím přijela skupina slovenských sester a laiků jedoucích autobusem V 16.30hod začala mše svatá v kostele sv.Josefa. Při mši svaté byl spolu s obětními dary přinesen kříž s úmysly pěších poutníků, a který byl nesen během cesty. Po mši svaté následovalo agapé, společné sdílení zážitků a vděčnosti našemu Pánu, že jsme všichni bez úrazu (pouze s bolavýma nohama J) došli do společného cíle.

Jsem moc ráda, že jsem se pouti zúčastnila – bylo to krásné mezinárodní společenství, které sjednocoval jeden Pán jeden cíl.

 

                                                                  s.M. Cecilie Heneberková, FDC

Pěší pouť Breitenfurt

/album/pesi-pout-breitenfurt/mflwalk26jpg-jpg/
/album/pesi-pout-breitenfurt/mflwalk18jpg-jpg/
/album/pesi-pout-breitenfurt/mflwalk34jpg-jpg/
/album/pesi-pout-breitenfurt/mflwalk47jpg-jpg/