ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Pěší pouť vděčnosti za řeholní povolání - srpen 2015

 

Ve dnech od 27. – 28. 8. 2015 jsem měla možnost prožít pěší pouť vděčnosti za povolání. Putování začínalo mši sv. v 7.15 hodin na poutním místě Panny Marie na sv. Hostýně. Cílem poutě bylo poutní místo Velehrad. Zúčastnilo se nás asi 65 poutníků, někteří se přidali druhý den ve Zlíně, zhruba z patnácti ženských a mužských řeholí a řádů včetně kandidátek a postulantek. Prožila jsem krásné chvíle plné nadšení, radosti, povzbuzení. Cestu jsme kromě putování naplnili zpěvem, společnou modlitbou breviáře, modlitbou růžence, křížové cesty, naslouchání nejen ptačímu zpěvu, ale i listu Sv. otce Františka k Roku zasvěceného života. Dále zazněla bohatá svědectví ze života sester a bratří zasvěcených Bohu. První den jsme kromě bloudění (třikrát jsme totiž ztratili) cestu ušli 26 km. Druhý den nás čekalo 35 km. Celkem jsme ve finále ušli 63 km. Spali jsme na zemi na karimatkách a ve spacácích. O zdar poutě se kromě těch co nás provázeli modlitbou, zasloužili dobrodinci, kteří nám připravili bohaté a pestré občerstvení, na každém místě našeho zastavení se. Byl to hluboký zážitek, nejen nás poutníků, ale i těch, co nás potkávali ve městech, lesích, vesnicích, jak dávali najevo potleskem, máváním, focením. Ale i intencemi za které jsme měli pouť kromě vlastních obětovat a modlit se. Jak to bývá i v životě, tak i na této cestě nás neminuly různé překážky např. v lese vykopaný příkop přes cestu, ale počasí nám velmi přálo. Bylo stále krásně slunečno. Pouť byla završena duchovním slovem Mons. Cyrila Vasila SJ, sekretáře Kongregace pro východní církve, různými workshopy, společným obědem, a odpolední slavnostní mši sv. s  Mons. Dominikem kardinálem Dukou OP, arcibiskupem pražským na Velehradě. Děkuji všem, kteří na nás pamatovali v modlitbě.

                                                                                                                  s. M. Markéta Hluchníková, FDC

Fotogalerie: pěší pouť vděčnosti za řeholní povolání

/album/fotogalerie-pesi-pout-vdecnosti-za-reholni-povolani/dsc-0009-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-vdecnosti-za-reholni-povolani/dsc-0101-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-vdecnosti-za-reholni-povolani/dsc-0114-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-vdecnosti-za-reholni-povolani/a100-5491-jpg/