ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

pouť seniorů Frýdek

 

 

    Frýdek Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku byla poslední den v září svědkem první Diecézní poutě seniorů, na kterou se sjelo kolem 300 poutníků z mnoha koutů diecéze. Pouť se konala k oslavě Mezinárodního dne seniorů. Připravilo ji Biskupství ostravsko-opavské, Centrum pro rodinu spolu s prvním diecézním kaplanem pro seniory v republice P. Romanem Janáčem.

 

    Do zcela zaplněné baziliky přijeli lidé, kteří pravidelně navštěvují seniorské aktivity, ale i ti, kteří se s nimi setkali poprvé. Otec Roman, hlavní celebrant mše svaté, na počátku kázání vyjádřil svou hlavní prioritu - povzbuzovat seniory k lásce k Božímu slovu, aby na přímluvu sv. Jeronýma našli vztah k Bibli. „Důležité je mít otevřené srdce, protože do našich starostí, nemoci se nabízí Boží slovo. Než něco zařídíme, lékaře, návštěvu…, musíme se snažit a překonat mnohé bariéry, ale s Božím slovem nemusíme nic zařizovat, je bezbariérové. Písmo svaté je stále na dosah a může nám dát sílu pro dny, kdy jsme sami,“ promlouval k poutníkům otec Roman.

 

    Kromě dvou zpovědníků, kteří po dobu mše svaté sloužili svátostí smíření, koncelebrovali s otcem Romanem mši svatou také děkan frýdeckého děkanátu Mons. Rudolf Sikora, P. Jan Wojnar z Dobratic, P. Paweł Pruszyński z Fulneku, P. Jan Vecheta z Domaslavic, P. Radim Zielonka z farnosti Zátor, P. Stanislav Zwyrtek z farnosti Pustkovec, který je nyní v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, a P. Antoni Dewor ze skoczowského děkanátu z Polska.

 

    Po mši svaté si senioři prohlédli kryptu baziliky a přesunuli se do Frýdeckého zámku na přednášku otce Romana „Pestrost podzimu, pestrost stáří“. Před přednáškou se u kávy a koláčků seznamovali, povídali si a někteří nabízeli novým zájemcům, že pojedou na některou seniorskou aktivitu společně. Pouť byla zakončena zajímavým kulturním programem žáků ZUŠ duchovní hudby z Místku.

 

    Našim seniorům z Domova sv. Zdislavy – Domova pro seniory se pouť velmi líbila. Kromě hezkých vzpomínek si také každý z účastníků odnesl malou upomínku v podobě citátu Thomase Mertona: „Být vděčný znamená rozpoznat Boží lásku ve všem, co nám bylo dáno.“

 

s. M. Cecilie Heneberková, FDC

Fotogalerie: pouť seniorů Frýdek

/album/fotogalerie-pout-senioru-frydek/pout-senioru-frydek-2015-019-jpg1/
/album/fotogalerie-pout-senioru-frydek/pout-senioru-frydek-2015-004-jpg1/
/album/fotogalerie-pout-senioru-frydek/pout-senioru-frydek-2015-031-jpg1/
/album/fotogalerie-pout-senioru-frydek/pout-senioru-frydek-2015-034-jpg1/