ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

přenesení ostatků Mons. Josefa Martina Náthana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otec biskup Josef Martin Nathan zemřel 30. ledna 1947 v našem klášteře Marianum v Opavě.

 

Poslední rozloučení se konalo

4. února 1947

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Opavě.

 

Pochován byl na Městském hřbitově v Opavě.

 

Po sed­mašedesáti letech byly ostatky biskupa J. M. Nathana v pátek 7. 11. 2014 exhumovány a po mši svaté v opavské konkatedrále převezeny do Branic do kostela Svaté Rodiny, který Nathan vybu­doval jako součást Městečka milosrden­ství. Rakev s ostatky byla v sobotu 8.11. 2014 uložena za přítomnosti opolského bisku­pa Andrzeje Czaji a ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze do nového sarkofágu.