ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

sestra Filoména Truhlíková byla oceněna univerzitní medailí

Pamětní medailí Slezské univerzity v Opavě ocenila v úterý 6. října 2015 Fakulta veřejných poli­tik této univerzity významné působení Marty Truhlíkové, známé jako sestra Filoména z řádu Kongregace Dcer Božské Lásky, Marianum Opava, v rámci své akademické obce.  ,,Sest­ra Filoména svým svébytným přístupem vná­ší do výuky Filozofie a etiky v ošetřovatelství duchovní pohled, který neodmyslitelně k oše­třovatelství patří. Svou ochotou, obětavostí, vstřícností a pokorou je příkladem věřícím i nevěřícím,“  uvádí ve svém návrhu na udě­lení medaile vedoucí Ústavu ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě Jana Haluzíková.

Medaili laureátce, která na univerzitě pů­sobí od roku 2010, osobně předal rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja u příležitosti slavnostního setkání univerzity na Aka­demickém dnu. Řeholnice, která je známá svým svérázným humorem i neuvěřitelnou schopností pomáhat ostatním, podle svých slov před Akademickým dnem z nervozity pár nocí špatně spala. „To, co dělám, je pře­ce normální... a hned za to ocenění," kroutila hlavou, potěšení a radost však neskrývala. Sestra Filoména je známá také tím, že píše pohádky pro děti a působí v opavské žen­ské věznici, kde poskytuje odsouzeným že­nám duchovní péči.