ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Studentský poutní výlet

 „Po stopách zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky,

Boží služebnice, Matky Františky Lechnerové“

    Ve dnech 16. 6. 2017 až 19. 6. 2017 se žáci škol v Ječné ulici v Praze, vydali na poutní výlet do Rakouska po stopách zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky, Boží služebnice, Matky Františky Lechnerové. Kromě sester z této Kongregace (Anna, Klára, Markéta) jela i sestra Dagmar ze Společnosti sester Ježíšových a někteří členové pedagogického sboru.

    Prioritní a také první zastávkou byla návštěva důležitých míst spojených se stopami Matky zakladatelky Františky Lechnerové, a to konkrétně Breitenfurtu -  posledního místa jejího odpočinku. Zde jsme se zúčastnili české mše svaté, mohli jsme se pomodlit v její hrobce a na další cestu jsme byli obdarováni sladkým dárkem.

    Další důležitou zastávkou naší pouti pak bylo vídeňské sídlo kongregace, kde jsme byli mile přivítáni sestrami. Zde jsme se ještě více dozvěděli o životě a spiritualitě zakladatelky kongregace. Byli jsme seznámeni s probíhajícími přípravami podkladů pro její možné blahořečení. Také jsme byli seznámeni s chodem celého kláštera, mohli jsme obdivovat nádherný klášterní kostel a sestry pro nás připravili bohatou svačinu.

    Následujícím cílem byla Vídeň, centrum historie, vědy a kultury. Od Rakouského parlamentu po Hofburg, sídlo rakouských císařů, až k návštěvě dómu sv. Štěpána a Přírodovědného muzea, jejichž prohlídkou jsme byli více než nadšeni.

    Posledními místy, která jsme navštívili, byl klášter Heiligenkreuz, kde nejen pro nás byl nachystán hluboký duchovní prožitek díky nedělní bohoslužbě doprovázené gregoriánskými chorály a následující prohlídce celého historického komplexu v doprovodu cisterciáka českého původu bratra Cyrila.  

    Po té jsme pokračovali poutní cestou do Mariazell, významného poutního místa, kde je uctívaná Milostná soška Panny Marie s dítětem z lipového dřeva z poloviny 12. století, známá jako Magna Mater Austrie (Velká Matka Rakouska).  Pokochali jsme se nádherou okolní alpské přírody a po modlitbě jsme se pak vraceli zpět do Vídně.

    Poslední den jsme si kromě kulturních památek mohli prohlédnout klášter redemptoristů s přilehlým kostelem patřící farnosti Čechů žijících v hlavním městě Rakouska.

    Díky pěknému počasí se nám podařilo pořídit několik hezkých fotografií, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

sestra Marie Anna Benešová

Dcera Božské Lásky