ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Ve dnech 29.12. 2014 - 2.1.2015 probíhalo v Praze

evropské setkání mládeže Taize.

 

Sestra Marie Anna Benešová, členka naší Kongregace, byla pozvána bratrem Emmanuelem z Taize, aby se podělila o svou zkušenost povolání k zasvěcenému životu během workshopu s názvem "Setkání s mladými řeholníky", které se konalo v rámci mezinárodního setkání Taize v Praze.

Akce se konala 30. a 31.prosince 2014 v Emauzském opatství v Praze.

 

Zájem o sdílení s řeholníky byl veliký a bylo potěšující, že přišlo hodně mladých lidí také z České republiky.

Mladí z různých zemí kladli zajímavé a srdečné dotazy, které svědčily o upřímnosti jejich hledání.

 

s. M. Anna Benešová