ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY
získání ostatků sv. Jana Pavla II. pro školu v Praze

 

Na základě žádosti paní ředitelky Marie Hotmarové a sestry Blanky Kadlčíkové získala škola a komunita sester v roce 2012 ostatky svatého Jana Pavla II.

 

Máme velikou radost z jeho svatořečení, které se konalo 27.4.2014 v Římě.