Historie domu Matky Františky v Ostravě

Dům v Ostravě – Zábřehu byl zakoupen v roce 1979. Protože byl v dezolátním stavu, byl postupně opravován. V tomto domě získaném v době totality žily sestry tajně, bez řeholního oděvu a pracovaly v různých zaměstnáních v Ostravě. Byly to ženy, kterým se podařilo do Kongregace vstoupit v době relativního uvolnění komunistického režimu v roce 1968. Toto období však netrvalo dlouho a znovu bylo řádům znemožněno přijímat nové členky.

Společenství zprvu tvořily tři sestry. Jedna sestra pracovala jako pečovatelka v jeslích a později jako kuchařka. Druhá byla zaměstnána v Dětském domově pro děti do 3 let jako ošetřovatelka. Třetí členku komunity tvořila starší sestra, která pečovala o dům a starala se o domácnost. Dále se počet sester střídal. Společenství několikrát do roka tajně navštěvoval otec Jan Bárta – františkán.

Po pádu komunismu se společenství sester obnovilo. V těsné blízkosti domu Matky Františky se nachází kostel Navštívení Panny Marie, kde jedna sestra sloužila jako sakristiánka. Ve druhé části domu bydlely studentky, scházelo se zde společenství mládeže. Od roku 2002 sloužila tato část domu jako farní úřad. V těchto letech se počet sester v domě střídal. V roce 2016 jsme dům prodaly ostravsko-opavskému biskupství.

Fotogalerie: Historie domu v Ostravě

/album/fotogalerie-historie-domu-v-ostrave/ostrava-dum-jpeg/ zakoupený dům v Ostravě v roce 1979 /album/fotogalerie-historie-domu-v-ostrave/dum-ostrava-puvodni-jpg/ původní fasáda domu /album/fotogalerie-historie-domu-v-ostrave/dum-ostrava-zeleny-jpg/ současná podoba domu