ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Mariánský ústav v Brně založený Matkou Františkou v roce 1870

Druhou filiálku založila Matka Františka v Brně. Sestra Lucie Bendová, první spolupracovnice Matky Františky, která sbírala milodary v tomto městě slýchala opětovné přání, aby se také zde založil Mariánský ústav. Ihned na to upozornila Zakladatelku. Matka Františka pak byla ihned pohotová, přestože scházelo vše: vhodný dům i potřebné peníze.

Opětovně se spolehla na Boží prozřetelnost a již v prosinci 1870 koupila vhodný dům a poslala do Brna působit sestry. „Mariánský ústav“ velmi brzy vzkvétal. 1. května 1871 byl dům slavnostně posvěcen. Později byl rozšířen přístavbou a zakoupením sousedního domu. Počet službu hledajících dívek se zvyšoval. Chovanky byly vyučovány ve škole ručních prací, v nedělní škole, vyučovalo se zde hudbě a cizím jazykům. Byl zde penzionát pro chovanky a sirotčinec. Matka Františka vše řídila z Vídně a často přijížděla do vznikající brněnské filiálky.

 

Období 1. a 2. světové války a zrušení kláštera v roce 1950

Během první světové války byl stav chovanek snížen, v ústavu byla zřízena vojenská nemocnice. Po válce byla činnost obnovena. Členky Kongregace stále chodily na sbírky, aby mohly vykonávat veškerý apoštolát a stavět další domy. Pro nedostatek místa postavily sestry roku 1931 další dům „Augustineum“, kde byl penzionát pro ženy. Dům stál na souběžné ulici s prvním domem, domy spojovala velká zahrada.

24. září 1950 musely sestry do čtyř dnů domy opustit.

 

Období po pádu komunismu v roce 1989

V roce 1990 byly domy bez zahrady vráceny v dezolátním stavu Kongregaci. Sestry začaly, díky dobrým spolupracovníkům, s opravami, které stále pokračují. Momentálně zde sestry nepůsobí, ale slouží zde členové Komunity Emmanuel různými akcemi pro širokou veřejnost. V podnájmu je zde také dialýza a různí lékaři a firmy.