Založení kláštera Božské prozřetelnosti v Jiřetíně pod Jedlovou Matkou Františkou v roce 1874

Sestry, které chodily po sbírkách, na svých cestách přišly v září 1873 do sudetského kraje, zcela blízko česko-saských hranic, kde leží horská vesnička Jiřetín. Farář vesnice jim vyprávěl, že místní továrníci, manželé Wolfovi chtějí přenechat obci dům za účelem zřízení ústavu pro chudé sirotky, pracovní školu a pro opatrování dětí. Sestry sdělily tuto skutečnost Matce Františce a ta se po korespondenci s panem Wolfem a jiřetínským farářem 27. listopadu vypravila ještě s jednou spolusestrou obhlédnout dům. Projednávání nebylo snadné, neboť manželé Wolfovi mezitím změnili svůj názor. Žádali po společnosti, aby dům odkoupila.

Matka Františka, která znala smutné postavení Kongregace po finanční stránce, hledala pomoc u Panny Marie Filipovské, poutním místě na nynějších česko-německých hranicích. Viděla, jak veliký okruh působnosti by její sestry v Jiřetíně mohly zastávat, neboť v tomto lidnatém okolí žádný ústav toho druhu neexistoval. V kraji také převažovala církev starokatolická, sestry by mohly vyučováním mládeže v náboženství posílit římskokatolickou víru. To všechno ji utvrzovalo, aby zřízení ústavu v Jiřetíně nevzdávala.

Dne 26. července koupila zakladatelka dům a příštího dne podepsala ve Warensdorfu kupní smlouvu. Téhož dne se vydala do Litoměřic, aby požádala tamějšího biskupa o přijetí sester Kongregace Dcer Božské Lásky do své diecéze. Dne 10. září 1874 byl dům slavnostně otevřen a dostal jméno „Dům Božské prozřetelnosti“. Kaple, která byla zřízena byla zasvěcena Panně Marii Královně andělů.

 

Činnost sester v Jiřetíně pod Jedlovou do roku 1950

Původní dům pro činnost sester se stal postupem času malým. Proto roku 1900 byl postaven ještě jeden velký dům. Sestry se tak i nadále mohly věnovat sirotkům, mateřské škole a škole ručních prací. Zřízena byla také škola nedělní. Sestry vyučovaly jazyky, hudbu. Často byly také zvány k nemocným. V roce 1930 v jiřetínském klášteře bylo přes 30 sester. Za 2. světové války byl ústav dán pod civilní správu. Po skončení války směly sestry znovu obnovit svou činnost. I přesto, že původní německé obyvatelstvo bylo odsunuto, apoštolát sester se rozvíjel dále. Tomu tak bylo až do 25. září 1950, kdy byl sirotčinec zrušen. Oba domy i sestry musely přejít pod civilní správu. V roce 1950 byly do Jiřetína soustřeďovány také sestry z jiných kongregací. Všechny převzala do své správy Česká katolická charita a vytvořila zde charitní domov pro řeholnice pod civilní správou. Téhož dne 25. září 1950 byly zrušeny i další kláštery české provincie Dcer Božské Lásky.

 

Jiřetín od roku 1950 do roku 1989

Zpočátku zde soustředěné sestry (100 sester) pracovaly na polích – sbíraly brambory, len a hrabaly seno. V zimě byly zaměstnány pro podnik ve Šluknově, který vyráběl loutky (Floratex). Materiál na jejich výrobu jim byl donášen do kláštera. Sestry byly trvale pod dozorem zmocněnkyň KSČ. Nesměly se stýkat s lidmi, zvláště dětmi. Všechny návštěvy přicházející do kláštera byly kontrolovány.

Od roku 1951 začaly být sestry (ve věku od 30 do 60 let) zaměstnávány v továrnách. Elite Varnsdorf (továrna na výrobu punčoch), Velveta (továrna na výrobu textilu). Do práce byly sváženy auty – antony. Později je přestěhovaly do „svobodáren“ ve Varnsdorfu.

Některé sestry vzhledem k jejich vysokému věku byly z továren propuštěny, zůstaly i nadále v charitních domech pro řeholnice spravované civilní správou. Jiné i přes zdravotní problémy byly podrženy a jejich uvolnění bylo dosaženo až po složitém vyřizování. Úkolem komunistického režimu bylo sestry přeškolit, proto pořádali různé přednášky i filmy s komunistickým zaměřením.

Jiřetín po roce 1989

Po pádu komunismu v roce 1989 sloužil náš klášter jako charitní domov pro staré sestry. Sestry postupně umíraly, jejich počet se zmenšoval. Provincie stála před otázkou pokračování domu. Protože klášter, založený samotnou Matkou Františkou Lechnerovou, se nachází v překrásné přírodě Lužických hor začal dům od roku 1998 sloužit jako penzion pro rekreanty. Naše dveře jsou otevřeny pro všechny lidi bez rozdílu vyznání, mladým, starým či rodinám s dětmi. Kromě rekreace je u nás ovšem také možnost exercicií či duchovních obnov s vlastním programem. Náš Penzion Dcer Božské Lásky Jiřetín pod Jedlovu a nabídku výletů z něho si můžete prohlédnout zde.