Založení provincií

Kongregace Dcer Božské Lásky byla založena v roce 1868 ve Vídni – sídle tehdejšího Rakousko-Uherska. Za kolébku vzniku Kongregace tedy právem považujeme Rakousko. Dodnes vnímáme Vídeň jako svůj „mateřinec.“ O vzniku jednotlivých evropských provinciích jako takových můžeme však hovořit až po rozpadu monarchie v roce 1919. Do té doby byly jednotlivé kláštery zakládány po celém Rakousko-Uhersku. První domy Kongregace vznikly v Opavě, Brně a Jiřetíně pod Jedlovou, tedy na území naší země.

V roce 1913 Kongregace překročila hranice Evropy – sestry byly vyslány do U.S.A. V New Yorku byl zřízen Mariánský ústav, který přijímal službu hledající dívky. V domě byla zavedena také pracovna ručních prací. Mimo to vyučovaly sestry též maďarštině. Tím byl položen základ ke vzniku budoucí severo-americké provincie.

V roce 1914, tři týdny před vypuknutím první světové války, se Dcery Božské Lásky dostaly do Swaffham – v anglickém hrabství Norfolk. Podnětem byla snaha působit apoštolsky v této anglikánské části Spojeného království jako v misijní stanici. Sestry vyslané k založení neměly o blízké válce ani potuchy. Tím méně pak se nadály, že bude tak dlouho trvat. Během války tak byly na dlouhou dobu zcela izolovány od své Kongregace. I přes tyto události se podařilo založení v Anglii udržet a po ukončené válce získaly sestry dokonce brzy větší dům.

V roce 1919 po rozpadu Rakousko-Uherska domy, založené na území monarchie, spadaly do nově uspořádaných hranic vznikajících samostatných států. Rok 1919 považujeme za vznik pro provincie české, maďarské, jugoslávské a polské.

V roce 1920 přišly sestry do Brazílie. Původkyní brazilských založení je sestra Teresina Werner, charismatická osobnost Kongregace. Činnost započala v Cerro Largo, kde byla zřízena škola.

V roce 1926 byly sestry vyzvány biskupem, aby převzaly založení v Caico ve Staate Rio Grande de Norte. Sestra Terezina se chopila s radostí nové příležitosti, aby mohla Kongregace rozšířit svou působnost. Také zde byla zřízena škola s penzionátem.

Rok 1927 dal vznik samostatné slovenské provincii jejím oddělením od provincie české. Již před tímto oficiálním rokem však byl roku 1924 Kongregací zakoupen. Mariánský ústav v Trnavě. Dům přijímal služebná děvčata a zprostředkovával jim pracovní místa. Sestry vychovávaly také sirotky. V roce 1927 si vyžádala komtesa Janna Schoenbornová sestry pro slovenskou obec Dolna Krupa u Trnavy pro působení v tamní škole. Sestry se věnovaly ale také malým dětem.

V roce 1938 byly podobně zřízeny obě provincie v Brazílii.

V roce 1950 založila Kongregace v U.S.A. provincii Panny Marie a v roce 1972 provincii Nejsvětější Trojice.

V roce 1956 se Kongregaci podařilo získat v Edlingu, rodišti zakladatelky, dům a založit zde komunitu.

V roce 1967 byla zřízena „německy mluvící provincie“ , která zahrnuje všechny sestry v Rakousku a Německu. Své sídlo má dodnes v mateřinci Kongregace – ve Vídni.

Ze zasedání generální kapituly Kongregace v roce 1971 vzniklo usnesení o založení ještě dvou nových provincií. Tím byla třetí provincie v USA v roce 1973 provincie Božského Srdce Páně v Anglii.

Po rozpadu Jugoslávie v roce 1991 se celá jugoslávská provincie musela přizpůsobit novému hraničnímu rozdělení země a vznikly tak názvy pro již stávající území působení naší Kongregace. Sestry jsou přítomné v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Makedonii a Kosovu.

V roce 2012 došlo ke sloučení amerických provincií do jedné, která byla nazvána provincií Svaté rodiny.