ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Jiřetín pod Jedlovou

Komunita sester se v současné době v Jiřetíně pod Jedlovou nenachází. Civilní lidé však pokračují v apoštolátě, který zde sestry započaly. Kongregace zde založila novou činnost zaměřenou na rekreace a duchovní obnovy. Ve dvou budovách, jejichž vlastníkem je Kongregace, byl založen penzion, který slouží k rekreacím rodin nebo jednotlivců, kteří přicházejí za odpočinkem. Klášter je dominantou vesnice a už v minulosti přinášel tomuto kraji duchovní, vzdělávací a jinou potřebnou pomoc. Penzion slouží také k různým duchovním aktivitám, jako jsou duchovní cvičení, duchovní obnovy.

Takováto skupinka musí však přijet se svým knězem. Toto místo, kde na úpatí Křížové hory je krásná křížová cesta, už jako poutní místo samo vybízí k meditacím a osvěžení. Každý z přicházejících hostů má také možnost jít do kaple nacházející se v budově a pomodlit se tam.

Fotogalerie: Jiřetín pod Jedlovou

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453