ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Opava - provinční dům, v němž sídlí provinční představená

Opavská komunita má osm sester, z nichž některé jsou již věkem pokročilé. Komunita se jim snaží poskytnout co nejlepší doopatrování ve stáří.


Součástí domu je kaple Božského Srdce Páně, kde zabezpečujeme duchovní službu při bohoslužbách a také podle potřeb a požadavků věřících. Sestry se starají o květinovou výzdobu kostela a chod bohoslužeb. Jedna sestra je zvána k přednáškám na opavskou Slezskou univerzitu a dochází do věznice kde se snaží odsouzeným věnovat po duchovní stránce. Další sestra pracuje v Domově seniorů svaté Zdislavy, který sousedí s klášterem a jedna sestra vykonává službu nemocniční kaplanky ve Slezské nemocnici v Opavě.

 

Pořad bohoslužeb v kostele Božského Srdce Páně, Marianum, Opava

 

pondělí, středa, pátek, sobota: 18.00 hod

 

sobotní mše svatá je s nedělí platností

 

neděle: 11.00 hod

 
Kongregace je dále zřizovatelem Domova pro seniory - Domova svaté Zdislavy na ulici Rooseveltova 41/768 v těsném sousedství s budovou Marianum.

V domově je 22 lidí, ukazuje se i možnost rozšíření kapacity, neboť je zde velký zájem žadatelů o přijetí. Klientům umožňujeme pravidelné bohoslužby a duchovní přednášky. Rovněž je pamatováno na pravidelné udílení svátosti smíření a svátosti nemocných. Naši klienti to velmi vysoce oceňují. Kromě zaměstnanců Domov navštěvují také dobrovolníci, jejich činnost se velmi osvědčila. Pracuje zde jedna ze řádových sester opavské komunity.

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 553 608 511
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453