ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Modlitba za svatořečení Drinských mučednic

 

Pane a Bože náš,
ty jsi daroval blahoslaveným Drinským mučednicím,
sestrám: Jule, Berchmaně, Krizině, Antonii a Bernadetě
milost řeholního povolání.
Dal jsi jim sílu zpečetit svou věrnost
a lásku k tobě prolitím krve.
Obdaruj i nás vytrvalostí ve víře,
abychom se neodloučily od tebe,
ani za cenu utrpení.
Pokorně tě prosíme,
přidruž tyto tvé blahoslavené
do společenství svatých katolické církve,
abychom odvážněji následovaly svědectví jejich života
a zakusili jejich mocnou přímluvu
v našich potřebách a životních zkouškách.
Skrze Krista našeho Pána.
Amen.

 

Vyslyšení modliteb sdělte na adrese:
Kongregace Dcer Božské Lásky,
Rooseveltova 47, Opava 746 01,
email: kongregacefdc@centrum.cz

 

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453