ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Povolání k životu v naší Kongregaci

 

Dívka nebo žena, která se rozhodne vstoupit do naší Kongregace, má možnost nás nejprve poznávat. Po rozhovoru s provinční představenou je jejím rozhodnutím přijata za kandidátku. Má možnost po dobu alespoň půl roku nezávazně navštěvovat naši komunitu a zblízka poznávat náš život.

 

Na toto období navazuje tzv. postulát, který trvá 1 rok. Postulantka žije v komunitě a je uváděna do osobní a společné modlitby. Pokud postulantka usoudí, že skutečně touží po členství v Kongregaci, vstupuje do novicátu.

 

Noviciát bývá označován jako zkušební kámen pro poznání povolání k řeholnímu životu. Trvá 2 roky. V té době novicka nenavštěvuje své rodiče a příbuzné, věnuje se duchovnímu vzdělávání, modlitbě, učí se žít ve společenství sester. Smyslem noviciátu je poznat duchovní povolání do Kongregace, a to jak ze strany uchazečky, tak i Kongregace.

 

Po úspěšném ukončení noviciátu sestra skládá tzv. časné řeholní sliby. Zavazuje se k čistotě, chudobě a poslušnosti. Tyto sliby obnovuje každý rok po dobu minimálně 5 a maximálně 9 let, vždy na písemnou vlastní žádost a se souhlasem představených.

 

Po skončení období časných slibů smí požádat o složení slibů věčných, kterými se zavazuje k celoživotnímu následování Krista cestou chudoby, čistoty a poslušnosti.

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453