Spiritualita

Zakladatelka Františka Lechnerová postavila spiritualitu Kongregace Dcer Božské Lásky na vztahu Nejsvětější Trojice a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, tak jak to právě vyjadřují naše symboly. Zvláštní lásku projevovala také k ukřižovanému Pánu a úctu k Panně Marii „Matce třikrát obdivuhodné“. Jako ochránce Kongregace zvolila svatého Josefa. Pro zaměření své Kongregace zvolila Řeholi svatého Augustina, který se tak stal naším duchovním otcem. Zvolila pro nás také heslo:

 

„Vše pro Boha, pro chudé a pro naši kongregaci“.

 

Spiritualitu vyjadřuje také samotný název kongregace, který Matka Františka pro své společenství zvolila: DCERY BOŽSKÉ LÁSKY. Každá členka Kongregace se má cítit jako skutečná Dcera Nebeského Otce.

Stejně jako Matka Františka i my, Dcery Božské Lásky, nacházíme pramen našeho života v bezmezné Boží lásce. Aby se Kristus stal jedinou láskou našeho života, prohlubujeme náš vztah k němu účastí na eucharistii, denním rozjímáním, modlitbou osobní a společnou, adorací Nejsvětější svátosti, četbou Písma svatého. Naplněné osobním setkáváním se s Boží láskou, se snaží každá Dcera Božské Lásky tuto lásku činit viditelnou světu a lidem, se kterými se setkává. Vykonáváme apoštolát vychovatelský, sociální a pastorační.

Vyjádřením naší spirituality a sounáležitosti ke Kongregaci Dcer Božské Lásky jsou 

emblém a zlatý prsten.

        

         Emblém symbolizuje lásku Trojjediného Boha, Otce, Syna  a Ducha Svatého.

           Skládá se z:

            tří paprsků, které poukazují na Boha Otce,

            kříže, jako znamení Syna

            a z holubice, jako znamení Ducha Svatého.

   Tři do sebe uzavřené kruhy se jeví jako v pohybu a připomínají vztah lásky Trojjediného, 

   na které jsme účastny.

                                                                

                                Zlatý prsten s reliéfem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

                                je symbolem nekonečné lásky Boží a její  věrnosti k nám.