ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Zásady služebnice Boží, Františky Lechnerové,

zakladatelky Dcer Božské Lásky

 
Žádné ráno bez vroucí modlitby.
Žádná práce bez dobrého úmyslu.
Žádná radost bez vděčné myšlenky na Boha.
Žádná zábava bez připomenutí Boží všudypřítomnosti.
Žádné utrpení bez trpělivé oddanosti Bohu.
Žádná utrpěná urážka bez odpouštějící shovívavosti.
Žádné vlastní pochybení bez lítosti.
Žádné cizí pochybení bez ohleduplného posouzení.
Žádný dobrý skutek bez pokory.
Žádný potřebný člověk bez almužny.
Žádný trpící člověk bez útěchy.
Žádný večer bez zpytování sebe.

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453