ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Naše misie

Bolívie

Misie byla založena roku 1992 sestrami polské provincie. Sestry působí ve třech komunitách, ve městě Aiquile a Cochabamba. Sestry učí na školách, pracují ve farnosti, nemocnici a internátě.

 

Albánie

Misie byla založena v roce 1992 sestrami chorvatské provincie „Boží Prozřetelnosti“. Sestry učí náboženství, pomáhají ve farnostech a na poutních místech. Pracují i v mateřské škole.

 

Uganda

Misie se založila v roce 1998. Působí zde sestry různých národností (z různých provincií). Sestry působí na dvou místech – Rushooka (založeno 1998) a Kagando (založeno 2007).

Rushooka – sestry pracují v ošetřovně, kterou denně navštěvují lidé z širokého okolí. Dále pracují ve mlýně, který založily, a aby podpořily zaměstnanost obyvatel oblasti. V „Centru Marie a Marty“, sestry učí domorodé ženy ručním pracím a také pomáhají s prodejem jejich výrobků. Sestry se snaží vést ženy k vědomí větší důstojnosti sebe sama tím, že jim poskytují základní vzdělání a náboženskou výchovu.

Kagando – je tvořeno komunitou zřízenou za účelem formace našeho dorostu. Probíhá zde formace mladých žen, zajímajících se o vstup do naší Kongregace. Je zde také noviciát. Některé z uchazeček se již staly sestrami, z čehož máme velikou radost a jsou pro nás nadějí pro budoucnost.

 

Ukrajina

Tato misie byla založena v roce 2004 v Poltavě. Sestry se věnují farní pastoraci, katechezi, pečují o kostel a věnují se ošetřovatelské a sociální službě.

 

Ekvádor

V roce 2005 sestry jihobrazilské provincie založily misijní komunitu v Ekvádoru. V roce 2008 vznikla v této zemi druhá komunita.

 

 Argentina

Založení misie se uskutečnilo 8. září 2012. Sestry se zde starají o staré a nemocné lidi. Dále se věnují pastorační činnosti.

Fotogalerie: Naše misie

/album/fotogalerie-nase-misie/cimg0197-jpg/
/album/fotogalerie-nase-misie/cimg0254-jpg/
/album/fotogalerie-nase-misie/cimg0230-jpg/
/album/fotogalerie-nase-misie/cimg0343-jpg/
/album/fotogalerie-nase-misie/uganda-unor-2008-jpeg/
/album/fotogalerie-nase-misie/cimg0228-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453