ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Zakladatelka Kongregace

Dcer Božské Lásky

služebnice Boží,

Františka Lechnerová


   1.1.1833 (Edling, Bavorsko) - 14.4.1894 (Breitenfurt u Vídně)

 

Proč byla Kongregace založena ?

 

Zakladatelka se ujímala  v době průmyslové revoluce (1868) dívek hledající práci ve velkoměstech. Poskytovala jim zázemí a vzdělání, aby se mohly lépe uplatnit v tehdejší společnosti. Také se věnovala sirotkům, sociálně slabým, zřizovala domy pro služebné ženy, které neměly zázemí a domov.

 

Náš Bohu zasvěcený život je kontemplativně – apoštolský.  Podle odkazu naší zakladatelky, kterou nazýváme také "matkou zakladatelkou", se podilíme na výchovné, sociální a pastorační činnosti.

 

20. listopadu 2005 byl v mateřském kostele ve Vídni zahájen proces blahořečení Matky Františky Lechnerové, zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky.

Slavnosti předsedal kardinál dr. Christoph Schönborn. Účastnily se generální představená Kongregace sr. Lucyna Mroczek a na 200 sester ze všech provincií. Od tohoto okamžiku může Kongregace Dcer Božské Lásky nazývat svou zakladatelku služebnicí Boží.

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453