ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY
Modlitba za blahořečení Matky Františky

 

Bože, náš Otče,
v rozjímání nad otevřeným srdcem Ježíšovým
jsi dal své služebnici Matce Františce Lechnerové poznat,
co bylo v jejím životě jedině nutné:
společenství s tebou, skrze tvého milovaného Syna,
v lásce Ducha Svatého.
Tímto hlubokým prožíváním tvé nekonečné lásky jsi ji vedl
k tomu, aby tvou lásku učinila viditelnou ve světě.
K tvé slávě neúnavně sloužila spáse lidí,
které jsi svěřil její péči.
Důvěřujeme a doufáme, že jsi jí udělil patření na sebe,
a prosíme tě: poskytni nám na její přímluvu pomoc
v našich potřebách, abychom se radovali z toho, že vidíme její slávu také na zemi.
O to prosíme skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

 

Modlitba je určena k soukromé potřebě.
Vyslyšení modliteb sdělte na adrese:
Prostulator: Causa Mutter Franziska Lechner
Jacquingasse 12-14, A-1030 Wien
e-mail:hetzelmt@yahoo.com

Schválil ostravsko-opavský biskup
František Václav Lobkowicz, O.Praem
Č. 687/05 Sbi

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453