ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

pouť charit v opavském Marianum 4.6.2014

            Letošní pouť charit ostravsko-opavské diecéze, která se koná vždy ve středu před slavností seslání Ducha Svatého, se uskutečnila v Opavě, v areálu kláštera Kongregace Dcer Božské Lásky, v Marianum. Všechny poutníky přivítal ředitel charit Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo.

            Program byl zahájen mší svatou, která začala v 10.00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, který je součástí budovy Marianum. Kostel byl do posledního místa zaplněn charitními pracovníky a uživateli služeb ostravsko-opavské charity, včetně handicapovaných klientů na vozíčkách. Mši svatou sloužil diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., spolu s dalšími kněžími, mezi nimiž nechyběl P. Jan Larisch, Th.D. prezident (duchovní správce) ostravsko-opavské charity. Mši svatou doprovázel dětský sbor Kolibříci z Církevní základní školy sv. Ludmily z Hradce nad Moravicí.

            Po mši svaté měli lidé možnost vyslechnout si krátkou historii kláštera Marianum, který dlouhodobě slouží jako Domov pro osoby se zdravotním postižením, jejímž zřizovatelem je v současné době Moravskoslezský kraj. Sestra M. Marie Štouračová, členka Kongregace Dcer Božské Lásky, promluvila také o malbě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, který je vymalován v beuronském stylu. O současnosti budovy Marianum hovořil ředitel ÚSP Ing. Antonín Janýška.

            Charitní pouť pokračovala pohoštěním na dvoře a zahradě areálu Marianum. Lidé kromě občerstvení měli příležitost ke vzájemným rozhovorům a sdílení se.

            Od 13.00 hod byl připraven poslední bod programu, který představoval seznámení poutníků s postavou zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky – služebnicí Boží, Františkou Lechnerovou (1833 – 1894). Prezentaci si připravil P. Jan Larisch, Th.D. a sestry Dcery Božské Lásky jí doplnily o vysvětlení spirituality Kongregace. Po krátkém prostoru pro dotazy, prezident P. Jan Larisch,Th.D. ukončil pouť poděkováním všem, kdo se jí zúčastnili, a pozval přítomné na příští pouť ostravsko-opavské charity.

            Poutníci odjížděli plni vděčnosti a duchovně obohaceni. K celkově hezky prožitému dni přispělo i příznivé počasí. Děkujeme Bohu za to, že jsme se mohli setkat a vyprošujme Boží požehnání pro charitativní díla v naší vlasti.