ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Historie Domova svaté Zdislavy v Opavě

Dům, v němž se v současné době nachází Domov sv. Zdislavy, koupily sestry v roce 1927. Potřebou bylo získat prostor pro rozrůstající se činnost Marianum, který s domem těsně sousedil. Do domu byly tedy umístěny děti s mentálním postižením. Dále byla zřízena zubní ambulance a byt pro kněze. V roce 1950 byla státem činnost zrušena a dům zabrán. Komunistický režim zde usídlil správu Okresního ústavu sociálních služeb. Dům byl Kongregaci vrácen v roce 1991. V duchu charismatu zakladatelky Matky Františky Lechnerové zde sestry 1.9.1992 zřídily Penzion pro seniory. V penzionu začaly pracovat sestry i civilní zaměstnanci. Přicházejícím seniorům se snažili vytvořit domov rodinného typu, kde by mohli prožít spokojené stáří a dobře se připravit na okamžik smrti. Penzion se postupem doby musel přetransformovat na Domov. Od založení penzionu až po současnost je Kongregace Dcer Božské Lásky jeho zřizovatelem.